Verifield RiskReporter

Meldingen van risico's en gevaarlijke situaties komen binnen via papier, telefoon, mail, foto's enz. Hierdoor zijn ze moeilijk te verwerken en te beheren. Met Verifield RiskReporter beschikt u voortaan over een handige module waarmee u alle meldingen vanuit de RiskReporter app op één plaats bijeenbrengt en probleemloos opvolgt. U beschikt zo over een krachtige tool voor een gestructureerde aanpak.

Beheer van uw risico's: van melding tot rapport

Voordelen

Integratie app met tool

Alle informatie uit de app melding, zoals foto’s en informatie over de locatie, risicograad en ernst worden direct geïntegreerd in Verifield RiskReporter.

 

 

Tijdswinst & Inzicht

De meldingen worden automatisch ingelezen in de module, geen handmatige input meer.

U krijgt vlot inzicht in welk type meldingen het vaakst voorkomen. Hierdoor kunt u gericht een sensibiliseringscampagne opstarten.

 

Rapportage

U beschikt over een handige actielijst met overzicht van openstaande taken. 

 

U herkent het vast: u beschikt niet over bovenmenselijke krachten waarmee u overal tegelijk kunt zijn en alle onregelmatigheden kunt opmerken. Gelukkig kunt u hiervoor ook rekenen op de opmerkzaamheid van uw collega’s. Zij melden u onveilige situaties op een handige, complete én uniforme wijze via onze gratis RiskReporter app. Op die manier krijgt u een volledig overzicht.

Omdat alle gegevens uniform ingegeven en verwerkt worden, beheert u met onze Verifield RiskReporter module al deze meldingen op een dynamische manier. U kunt aan elke melding acties toewijzen, opvolgen en op een gestructureerde wijze afhandelen. Via het dashboard krijgt u een duidelijk overzicht van lopende onregelmatigheden en daaraan gekoppelde acties en taken. 

In Verifield RiskReporter beschikt u over een basisrapportering, zoals meldingen per categorie, het risiconiveau en de actielijst met openstaande acties.

Onze formules vergeleken

Steeds een oplossing op uw maat en naar uw budget

Uniforme meldingen
Automatische meldingen
Toewijzen van acties
Overzichtelijk dashboard
Basis rapportering
Automatische alerts
Toewijzen van taken
Definiëren locaties
Uitgebreide rapportering
Rapportering op maat (optie)

Verifield RiskReporter in beeld

Integratie van RiskReporter meldingen

Alle meldingen van de RiskReporter app worden geïntegreerd in Verifield en automatisch toegewezen aan de manager(s). Zij ontvangen een e-mail en zien de RiskReporter items op hun dashboard.

Details van het gerapporteerd risico

De toegewezen manager kan direct via het dashboard of de e-mail naar de gedetailleerde omschrijving van het risico gaan.

Taak aanmaken om gerapporteerd risico te beheren

De manager kan taken toevoegen en toewijzen om het risico te beheren en herhaling te voorkomen. De toegewezen persoon ontvangt een e-mail en ziet deze taak in zijn dashboard.

Overzicht alle taken per gemeld risico

Per RiskReporter melding krijgt de manager een overzicht van alle gerelateerde taken met hun respectievelijke status.

Rapport van alle RiskReporter meldingen

De manager krijgt een overzicht van alle gemelde risico’s per categorie en per risico niveau.