Verifield ActionManager

Uw meldingen, correctieve en preventieve acties, projecten en taken zitten verspreid in verschillende xls-files of Outlook waardoor het overzicht u ontbreekt? Met Verifield ActionManager brengt u ze op één plaats bij elkaar en volgt u ze probleemloos op. U hebt bovendien het voordeel van de automatische integratie van de meldingen via de RiskReporter app én een uitgebreide rapportering.

Beheer van uw actieworkflow

Voordelen

Overzicht

U beheert alle verbeteracties volgens het Plan-Do-Check-Act-principe (PDCA).

Inzicht

  • U krijgt vlot inzicht over welk type meldingen het vaakst voorkomen. Hierdoor kunt u gericht aan sensibilisering doen, met concrete acties.
  • Daarnaast kunt u makkelijk een FAQ opstellen uit de antwoorden naar uw collega’s. Dat bespaart u kostbare tijd om toekomstige soortgelijke vragen te beantwoorden.

Uitgebreide rapportage

Ruime rapportagemogelijkheden: niet alleen meldingen per categorie, het risiconiveau en de openstaande acties, maar ook een rapportering op projecten, vergaderingen, taken enz.

Verifield ActionManager biedt een centraal overzicht van acties en taken met betrekking tot veiligheid en milieu. U weet welke projecten, taken en actieplannen openstaan, wat hun prioriteiten zijn, wie hiervoor verantwoordelijk is en wanneer de deadlines vallen. Zo blijft u steeds meester van de situatie in uw bedrijf.

Via het dashboard krijgt u een duidelijk overzicht van lopende onregelmatigheden en taken. U wijst acties toe en volgt ze op.

Aan de hand van de actielijst handelt u meldingen gestructureerd af. U ontvangt alerts, verstuurt automatisch reminders en volgt taken, projecten en vergaderingen op. Waar nodig kunt u steeds koppelen met links, pdf’s, Excel, technische tekeningen, enz.

Combineer de beschikbare formulieren om de verschillende stadia van uw workflow te definiëren. Beheer elke stap afzonderlijk, terwijl u toch een overzicht  van het totale proces bewaart.

U beschikt over de ruimste rapporteringsmogelijkheden: rapportering over meldingen per categorie, per risiconiveau, per openstaande actie of per locatie/afdeling maar ook rapportering op projecten, vergaderingen, taken enz.

Onze formules vergeleken

Steeds een oplossing op uw maat en naar uw budget

Uniforme meldingen
Automatische meldingen
Toewijzen van acties
Overzichtelijk dashboard
Basis rapportering
Automatische alerts
Toewijzen van taken
Definiëren locaties
Uitgebreide rapportering
Rapportering op maat (optie)

Verifield ActionManager in beeld

Aanmaken verschillende soorten items

Elke gebruiker kan nieuwe items aanmaken: een taak, een project,  een verslag van een vergadering en een vraag of een klacht.

Belangrijke links en documenten toevoegen

De gebruiker kan belangrijke links, documenten, foto’s of andere bijlagen toevoegen.

Herinnering instellen

Om een gebruiker aan een specifieke taak te herinneren kan een reminder opgesteld worden. Deze kunnen automatisch op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis herhaald worden.

Dashboard

Iedere gebruiker ziet in zijn dashboard alle items waarvan hij eigenaar is, die hem toegewezen zijn of die hij opvolgt.

Rapporten voor alle items en statussen

Er kan een rapport opgevraagd worden met een overzicht van alle taken, projecten,vergaderverslagen, vragen en klachten.