Natuurlijk is het belangrijk om iedereen op de werkvloer te betrekken in het veiliger maken van de werkplek, maar het is vaak moeilijk om mensen effectief mee te krijgen. Toch zie je samen meer, en meer meldingen zorgen voor een veiliger bedrijf. Via de gratis RiskReporter app kunnen u en uw collega’s voortaan snel en gestructureerd gevaarlijke situaties melden.

Motiveer uw medewerkers

Zelf gebruikt u daarnaast ook het bijhorend gepersonaliseerd campagnemateriaal om collega's aan te zetten om meldingen door te geven. Want veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Meld gevaarlijke situaties in 3 eenvoudige stappen

Opvolgen van uw meldingen?

Enkele key-facts

Gratis App

> 20.000 gebruikers

> 130 landen

Voordelen

Gratis

Zo stimuleren we bedrijven om nog veiliger te worden en geven we HSEQ- professionals de kans om hun medewerkers te motiveren om mee te werken aan een veiliger bedrijf.


Hogere betrokkenheid

Door de makkelijke en snelle wijze om onveilige situaties te melden helpt de app om de betrokkenheid van werknemers te vergroten.


Hoger veiligheidsbewustzijn

Werknemers met meer inspraak voelen zich betrokken en dit komt het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie ten goede.  Iedere werknemer kan gevaren melden die zich voordoen tijdens zijn dagelijkse taken.

Onze formules vergeleken

Steeds een oplossing op maat van uw budget en naar uw behoefte

Uniforme meldingen
Automatische meldingen
Toewijzen van acties
Overzichtelijk dashboard
Basis rapportering
Automatische alerts
Toewijzen van taken
Definiëren locaties
Uitgebreide rapportering
Rapportering op maat (optie)

Maak uw gepersonaliseerde campagne aan

  1. Vul  naam bedrijf en het e-mailadres  van de HSE-verantwoordelijke in
  2. Ontvang de unieke QR-code voor uw bedrijf
  3. Gebruik uw smartphone om de QR-code te scannen. Het opgegeven e-mail adres wordt dan ingelezen in de RiskReporter app en zo bij elke melding opnieuw gebruikt
  4. Download uw gepersonaliseerde poster & mail
  5. Hang de posters op goed zichtbare plaatsen in uw bedrijf en verstuur de e-mail naar uw collega's. Want samen zien we meer!